Celní poradenství s.r.o.

Ivona Klabouchová

Petr Symanek

English Celní poradenství s.r.o. logo Celní poradenství

Suspenze cla

31.12.2011

Na Silvestra bylo publikováno nařízení č. 1344/2011, kterým se od 1. ledna 2012 dočasně pozastavují cla pro dovoz vybraných druhů zboží. Jedná se o zboží určené pro výrobní zpracování, jehož zdroje v rámci EU neexistují anebo jsou omezené z hlediska množství nebo kvality.

Dočasné pozastavení cel v rámci celních kvót (tzn. pouze pro určité množství dovezeného zboží) bylo zveřejněno nařízením 1359/2011 dne 22. prosince 2011.

Připomínáme, že o suspenzi cla může požádat kterýkoli výrobce v EU dovážející pro výrobní účely zboží, jež nelze pořídit v rámci EU v dostatečném množství nebo v požadované kvalitě. Podmínkou je prokázání nedostupnosti daného zboží v EU a dále roční úspora na cle nejméně 20000 EUR - za tímto účelem se může k žádosti o suspenzi cla připojit více dovozců. Žádosti o celní suspenze jsou v ČR předkládány Ministerstvu průmyslu a obchodu a následně jsou schvalovány orgány EU. Žádosti o suspenze cla, které budou platit od roku 2013, je třeba podat do 20. února 2012.

Co to znamená?