Celní poradenství s.r.o.

Ivona Klabouchová

Petr Symanek

English Celní poradenství s.r.o. logo Celní poradenství

Intrastat – změna software

1.1.2012

Ačkoli v roce 2012 nedojde k legislativní změně týkající se vykazování údajů pro Intrastat, tuto statistickou povinnost významně ovlivní změny aplikací, jejichž prostřednictvím jsou hlášení podávána. 

K 31.12.2011 bude bez náhrady ukončen portál veřejné správy, hlášení Intrastatu za prosinec bude proto již nutno podat některou z nových variant. Totéž platí i pro opravy výkazů podaných v roce 2011. Uživatelé portálu veřejné správy se budou muset přeregistrovat pomocí jednoduchého formuláře dostupného na www.celnisprava.cz.

Hojně využívanou aplikaci IDES nahradí InstatDesk. Tato nová aplikace bude zdarma ke stažení na webu celní správy, po jejím nainstalování se bude aktualizovat automaticky. IDES bude možno používat až do července 2012 k podání a opravám hlášení za rok 2011.

Aplikace InstatOnline zůstane zachována beze změn, nadále však platí, že je vhodná jen pro zpracování malého množství vykazovaných údajů.

Co to znamená?