Celní poradenství s.r.o.

Ivona Klabouchová

Petr Symanek

English Celní poradenství s.r.o. logo Celní poradenství

Celní tarif 2012

1.1.2012

Nařízením Komise č. 1006/2011 byl vydán celní tarif pro rok 2012. Ve srovnání s předchozím obdobím obsahuje rozsáhlé změny nomenklatury, které jsou důsledkem revize Harmonizovaného systému popisu a číselného označení zboží. V celním tarifu nalezneme celkem 1725 změněných kódů, většina z nich se týká zemědělských výrobků (ryb, ovoce, zeleniny a živočišných produktů). Za zmínku stojí vytvoření nového kódu 3826 pro bionaftu a kódu 9619 pro hygienické absorpční výrobky, které se dosud zařazovaly podle materiálu, z něhož byly vyrobeny.

Nové kódy je nutno používat pro vyplnění celních prohlášení počínaje 1. lednem 2012 a pro hlášení Intrastatu od ledna 2012 (tj. poprvé v hlášení podávaném v únoru). V důsledku změn kódů bude zrušena i řada závazných informací o sazebním zařazení zboží. 

Převodníky kombinované nomenklatury 2012/2011 a 2011/2012 zveřejnila celní správa na svých webových stránkách.

Pokud jde o celní sazby, zůstávají dlouhodobě stabilní, neboť jsou vázány mezinárodními smlouvami.

Co to znamená?