Celní poradenství s.r.o.

Ivona Klabouchová

Petr Symanek

English Celní poradenství s.r.o. logo Celní poradenství

Změny kombinované nomenklatury v r. 2013

10.9.2012

Kombinovaná nomenklatura (KN) tvoří základ Společného celního tarifu EU a je klíčovým údajem o dováženém a vyváženém zboží. Na správnosti kódů závisí nejen výše cla, ale také uplatnění ostatních tarifních i netarifních opatření při dovozu a vývozu, statistika zahraničního obchudu atd. Z hlediska řízení rizik se jedná o jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících celní řízení.

Základ KN tvoří Harmonizovaný systém (HS), který je používán většinou zemí světa pro celní a statistické účely. HS prochází revizí jednou za cca 5 let; poslední revize vstoupila v platnost v lednu tohoto roku. Kombinovaná nomenklatura podrobněji dělí některé šestimístné položky HS a vytváří tak osmimístné kódy. Kódy kombinované nomenklatury jsou používány pouze zeměmi EU, případně přidruženými zeměmi. Jejich aktualizace probíhá nejméně jednou ročně.

V těchto dnech byla dokončena kombinovaná nomenklatura pro rok 2013 a dobrou zprávou je, že ve srovnání s předchozími lety doznává minimálních změn. Drobné úpravy kódů se týkají pouze těchto komodit: živého skotu (0102), měkkýšů (0307), kořenů a hlíz (0714), rostlin a rostlinných výtažků pro farmacii (1211 a 1302), minerálních olejů (2707), léčiv (3002, 3003 a 3004), palivového dřeva (4401), vlněných tkanin (5111 a 5112) a surového hliníku (7601).

Kombinovaná nomenklatura proto v příštím roce zaznamená pouhých 77 změn kódů (pro srovnání: k 1.1.2012 se změnilo 1725 kódů). Nové znění kombinované nomenklatury bude zveřejněno formou nařízení, kterým se vydává Společný celní tarif EU, koncem října v úředním věštníku.

Při této příležitosti připomínáme zajímavý seminář o klasifikaci zboží (zaměřený na stroje, přístroje a jejich součásti), který pořádá agentura BOVA dne 4. října 2012 - zde je pozvánka.

Co to znamená?

 

Přiložené soubory